ayıq

ayıq
sif. və zərf
1. Bayğınlığı, məstliyi keçmiş, ağlı başında. İnsanlar(ın) elə bir vaxtı olur ki, ancaq sərxoş olduğu zaman özünü ayıq hiss edə bilir. M. S. O..
2. Yuxuda olmayan, oyanıq, sərvaxt. Hamı yatmışdı, tək mən ayıq idim.
3. məc. Sayıq, gözüaçıq, ağlı başında, özünü aldatmayan, ehtiyatlı, sağlam fikirli. Ayıq adam. Ayıq olmaq. İşlərə ayıq baxmaq. – İclas bitdikdən sonra tək-tək yoldaşlarla söhbət edir və ayıq olmalarını tapşırırdım. M. S. O.. Həmişə ayıq olan Araz yaxınlıqda ayaq səsləri eşidib yerindən dik atıldı. A. Ş.. Ayıq salmaq – qəflətdə olanı ayıltmaq, ayılmasına səbəb olmaq. Puan Qay çinliləri ayıq salır, onlara edilən zülmü öz oyunları ilə nümayiş etdirir. S. S. A.. Dəstədən bir nəfər dilləndi: – Növbətçi görər, siqnal verib almanları ayıq salar. M. Hüs.. <Firidun> itləri ayıq salacağından qorxaraq, nəfəsini belə çıxarmırdı. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ayıq-sayıq — bax ayıq 3 cü mənada. Ayıq sayıq dayanmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sayıq — sif. və zərf 1. Öz işində, hərəkətində ehtiyatlı, gözüaçıq, ayıq, oyanıq olan, sərvaxt. Sayıq adam. – Hər cəbhədə ayıq, sayıq; Əsgər kimi durmalıyıq. S. V.. Bizdən tələb edir quruluş; Belə sayıq yaşamağı. M. R.. Sayıq olmaq – işində, hərəkətində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • agah — f. 1) xəbəri olan, xəbərdar, vaqif; 2) oyaq, ayıq; 3) gözüaçıq; 4) ayıq sayıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bidar — f. 1) oyaq, oyanıq; 2) ayıq sayıq; 3) m. xəbərdar, ayıq, huşlu …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bina — f. 1) görücü, görən; 2) m. gözüaçıq, ayıq, ayıq sayıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəyəqqiz — ə. 1) oyaq, oyanmış, ayılmış; 2) ayıq, sayıq; ayıq sayıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • huşyar — sif. və is. <fars.> klas. Ağıllı, düşüncəli, şüurlu, dərrakəli. Huşyar adam. – Mülki dünya aqibət bərbad olur, ey huşyar! S. Ə. Ş.. Mən özüm darülmüəllimini qurtaran zaman Naxçıvanda həmin bir halda özümdən artıq huşyar dostlarıma rast… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaz — 1. is. zool. Ördəyə bənzər, lakin ondan böyük, uzunboğaz, əti yeyilən su quşu. Qaz əti. Qaz yumurtası. – Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini. (Ata. sözü). Əgər məşuqə mənzurundu, get bir şahbaz istə; Bu məşhur bir məsəldir, Seyyida, «Qaz vur,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərhesab — sif. <fars. sər və ər. hesab> Gözüaçıq, ayıq, sayıq. Sərhesab olmaq – ayıq olmaq, sayıq olmaq. <Şahmar bəy:> . . Gedin, görək, Allah nə istəyib, sərhesab olun, özünüzü gözləyin. . . N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Mandrake (plant) — Mandrake root redirects here. For the Deep Purple song, see Mandrake Root. Mandragora redirects here. For other uses, see Mandragora (disambiguation). Mandrake Scientific classification Kingdom …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”